De omfattende og i perioder veldig støyende spuntarbeidene på skoletomten er nå avsluttet. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen slik at vi kan grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget.

På grunn av utfordrende grunnforhold på tomta kan det bli behov for noen mindre spuntarbeider også senere i byggeperioden, men det blir i så fall i et vesentlig mindre omfang.

Forankring av spuntvegg – idrettsbygg

For å forankre og stabilisere spunten slik at vi unngår at den beveger seg når vi skal grave ut masser for parkeringskjelleren, borer vi nå stag ned i grunnen. Dette arbeidet skal pågå fram til ca. 20. januar 2021. Disse arbeidene er også litt støyende, men mindre enn spuntarbeidene.

Peling – skolebygg

På grunn av de utfordrende grunnforholdene på tomta skal skolebygget fundamenteres til fjell. Dette gjøres ved at vi borer stålkjernepeler ned i bakken. Avstanden ned til fjell varierer, og stålkjernepelene kan være fra 10-25 meter lang. Dette arbeidet medfører også noe støy.

Pelearbeidene på skolebygget pågår periodevis frem til i januar 2021.

Brønnboring

Arbeidet med å bore energibrønner pågår også fortsatt og ca. 60 % av brønnene er ferdig boret. Energibrønnene skal benyttes som hovedenergiforsyning til skole- og idrettsbygg. Dette arbeidet er ikke støyende.

Belysning på anlegget

Vi har fått noen henvendelser om at lyskasterne på anlegget står på sent på kvelden og i helgene. Slik skal det ikke være. Lysene skal slås av klokken 20.00, men vi har litt problemer med programmeringen av lysene. Vi håper vi får orden på dette i løpet av uka.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke