Spuntarbeidene som gjøres i forbindelse med byggingen av den nye barneskolen og idrettsbygget på Fjellhamar skal være ferdige i uke 47.

Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen. Spuntarbeidet er nødvendig for å grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget. Dette arbeidet medfører periodevis mye støy.

Denne uka har det tidvis vært mye støy fra anlegget. Dette skyldes at det er lengre avstand ned til fjell i det området vi nå jobber. Spuntnålene skal derfor dypere ned i bakken enn andre steder på tomten. Dette medfører «hardere» vibrering og derav mer støy.

Neste uke (uke 47) starter vi på den siste siden av byggegropa. Der er det kortere avstand til fjell, og støynivået vil være mer likt foregående uker.

Spuntingen foregår i intervaller. Det vil si at det er mye støy i det man vibrerer ned spuntnålene i bakken, så er det opphold frem til neste spuntnål er heiset opp og klar til å vibreres ned.

Andre støyende arbeider

Det vil for øvrig foregå bore- og pelearbeider på tomten. Disse arbeidene vil foregå periodisk og er planlagt ferdig i mars 2021 i tidsrommet mandag til torsdag mellom klokken 7.00 og 19.00 (eventuelt fredager ved behov).

Har du spørsmål?

Ta kontakt dersom det er spørsmål eller særskilte behov i forbindelse med dette.

Henvendelser kan rettes til:
Lørenskog kommune
v/ Assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93021622

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke