Boring av enerigbrønner

Energibrønner skal benyttes som hovedenergiforsyning til skole- og idrettsbygget. På bildet ser du boring av en slik energibrønn. Brønnene bores ca. 300 meter ned, og totalt skal det bores ca. 45 energibrønner på tomten.

Spunting

På bildet ser du spuntarbeider som pågår der det nye idrettsbygget skal stå. Spuntarbeidet er nødvendig for å grave ut parkeringskjeller under flerbrukshallen. Spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmassene ute fra byggegroppen. Spunten heises opp og plasseres del for del. Hver del vibreres ned i bakken.

 

Peling

Det er utfordrende grunnforhold på tomten. Det er derfor nødvendig å fundamentere byggene til fjell. Dette gjøres ved bruk av stålkjernepeler som bores ned til fjell. Lengden på pelene varierer mellom ca. 10-25 meter.

 

Oppmåling

På bildet ser du arbeidere som markerer opp hvor bygget, infrastruktur og liknende skal plasseres på tomten.

Har du spørsmål?

Ta kontakt dersom det er spørsmål eller særskilte behov i forbindelse med dette.

Henvendelser kan rettes til:
Lørenskog kommune
v/ Assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93021622

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.



Samtykke