I forbindelse med bygging av nye Fjellhamar skole og idrettsbygg, starter Betonmast Romerike AS opp med spuntarbeider i oktober.

Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen. Spuntarbeidet er nødvendig for å grave ut parkeringskjeller under flerbrukshallen. Dette arbeidet medfører periodevis mye støy.

Dette arbeidet har planlagt oppstart 19.10.2020, og skal hovedsakelig foregå i tidsrommet mandag – torsdag mellom klokken 7.00 og 19.00 (eventuelt fredager ved behov). Arbeidet forventes å pågå i om lag seks uker.

Utstyret som skal benyttes er kran og fritthengende vibrohammer, og dette er av det mest støysvake utstyret som finnes til å utføre denne type arbeider. Spuntarbeidet skal gå i intervaller.

Andre støyende arbeider

Det vil for øvrig foregå bore- og pelearbeider på tomten med oppstart 12.10.2020. Disse arbeidene vil foregå periodisk og er planlagt ferdig i mars 2021 i tidsrommet mandag til torsdag mellom klokken 7.00 og 19.00 (eventuelt fredager ved behov).

Har du spørsmål?

Ta kontakt dersom det er spørsmål eller særskilte behov i forbindelse med dette.

Henvendelser kan rettes til:
Lørenskog kommune
v/ Assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93021622

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke