Fjellhamar aerial photo - Godt Naboskap
Ragnhild Aagesen

Informasjonsmøte om arbeidene

Anleggsarbeidene på Fjellhamar er godt i gang. Siden arbeidene startet i oktober har vi fjernet miljøskadelige masser, stabilisert grunnen slik at vi kan grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget, boret stålkjernepeler som skolebygget skal stå på ned til fjell og...

les mer

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke